ทฤษฎีการทำเม็ดข้าวโดยอาจารย์ ทวียศ ศรีสกุลเมฆี Tel/Line ID 081 441 9642


เป็นที่ทราบแล้วว่า เห็ดคือเชื้อรา อาหารของเชื้อรา คือแป้งและน้ำตาล ข้าว คือแป้งและน้ำตาลในตัว ฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น ข้าวฟ่างเพียงอย่างเดียว แต่เป็นได้ทุกข้าว เช่นข้าวเปลือก หรือข้าวโพด หรืออื่นๆ


นำข้าวมาล้างและทำความสะอาด แช่ทิ้งไว้ 1 วัน จากนั้นมานึ่งให้สุก หรือต้ม บ้านเห็ดเลือกเอาวิธีต้ม เพราะทำได้ง่าย  ต้มจนสุกทดสอบโดยการบีบถ้านิ่มมือ ถือว่าใช้งานได้


จากนั้นดงน้ำออกตากทิ้งไว้พอจับแล้วอุ่นมือสมารถจับกรอกลงขวดได้  ถ้าร้อนไปจะมีความชื้นมากเกินไป แต่ถ้าเย็นไปก็ไม่มีความชื้นพอ ปกติเราใช้ความชื้นที่ 60-65 %


สำลีให้เลือกใช้สำลีที่ซื้อใช้ในร้ายขายยา นำมาปั้นให้แข็งทำเป็นจุกขวด  ก่อนนำไปนึ่งใช้ถุงพลาสติกหุ้ม แล้วเอาคอขวดปิดเพื่อป้องกันความชื้นจากการนึ่งทำให้จุกขวดสำลีแฉะ จะขึ่นราได้  การนึ่งที่ความร้อน 100 องศา C เมื่อคือเมื่อน้ำเดือด แล้วให้นึ่งต่ออีก 30 นาทีก็นำออกมาใช้ได้  หรือนึ่งในหม้อแรงดัน ที่ความร้อน120 องศาC ให้นึ่งต่อไปอีก 15 นาทีถึงจะนำมาใช้ได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น