เราอบรมอย่างนี้..

การอบรมการเพาะเลี้ยงเห็ดอย่างอย่างมืออาชีพ เป็นหลักสูตรที่ทางศูนย์เรียรู้บ้านเห็ดได้จัดทำขึ้น โดยเฉพาะ ใช้เวลาการอบรมเพียง 1 วัน ตั้งแต่8.00น.-18.00น.(โดยประมาณ) ณ.ศูนย์เรียรู้บ้านเห็ด ซอยเทียนทะเล20 ถนนพระรามที่2 กทม.

หลักสูตรการเพาะเลี้ยงเห็ดอย่างมืออาชีพนี้ ใช้ข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารการเพาะเลี้ยงเห็ด โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพฯ (สวนจิตรลดา) เป็นแกนในการอบรม โดยผสมกับแนวคิดของวิศวกร(อ. ทวียศ ศรีสกุลเมฆี) ที่สนใจในเรื่องเกษตร  ได้นำความรู้ทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเพาะเห็ด  ทำให้การเพาะเห็ด ได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำได้ง่ายด้วยตนเอง ต้นทุนต่ำ บังคับให้ออกนอกฤดูได้  และเป็นแบบอัตโนมัติ มีทีเดียวในประเทศไทย

เราอบรมอะไร???ที่ไม่มีสถานที่อบรมที่ใดสามารถทำได้ และคนต่อคิวอบรมเต็มตลอดปี
  1. ต้องสามารถ เพาะเชื้อเห็ด ขยายเชื้อเห็ด และทำก้อนเห็ดใช้เองได้ทุกชนิด(ในแนวใหม่ เห็ดกอ้นเล็ก(ครั้งแรกของประเทศ) เชื้อเดินเร็ว เก็บดอกไว
  2. ต้องมีโรงเห็ดที่สามารถความบคุม ความชื้น อากาศ และอุณหภูมิ ที่เห็ดต้องการได้ ไม่ว่าเห็ดในเขตหนาว หรือเขตร้อน ต้องออกได้นอกฤดูอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอัตโนมัติ(ลิขสิทธิเฉพาะบ้านเห็ด เป็นครั้งแรกของโลก)
  3. ต้องมีมุมมองเรื่องการตลาดในแนวใหม่ ไม่เน้นขายเพียงดอกเห็ดอย่างเดียว แต่สามารถขาย เชื้อเห็ด ก้อนเชื้อเห็ด โรงเห็ดอัตโนมัติ อุปกรณ์/วัสดุในการผลิตก้อนเห็ด และแนวคิดใหม่หมู่บ้านเห็ดที่ยังไม่มีที่ไหนในโลก( มาดูพื้นที่ เพียง60ตร.วา ก็สามารถทำเห็ดเงินล้านได้)

การอบรมเห็ดทั่วไปในประเทศ ทุกที่ก็เน้นเฉพาะการ เขี่ยเชื้อ ทำก้อน เปิดดอก เพียงอย่างเดียว โดยใช้อุปกรณ์ต่างมากมาย เช่น หม้อนึ่งแรงดัน หม้อนึ่งก้อนเชื้อเห็ด ห้องปลอดเชื้อ ตู้เขี่ยเชื้อ เครื่องผสมขี้เลื่อย และเครื่องอัดก้อนเห็ด อุปกรณ์เหล่านี้มีราคาสูงมาก ประมาณชิ้นละ 2-5 หมื่นบาท รวมกันกว่ากว่าทำก้อนเห็ดได้ก็ 1-2 แสนบาท ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เข้ามาอบรมเห็ด  ที่บางคนมาเพื่อศึกษาก่อนทำเป็นอาชีพจริง  ด้วยเหตุนี้ผู้เข้าอบรมจะไม่สามารถนำความรู้นั้นไปประกอบอาชีพได้เลย  สุดท้ายก็ต้องซื้อก้อนเห็ดจากที่อบรมไป

เป็นไปไม่ได้เลยที่เกษตรกร หรือผู้ที่อบรม ซื้อก้อนเห็ดไปแล้วจะมีกำไร กลับกันจะขาดทุนทั้งหมด


ใช้หลักคิดง่ายๆในเชิงวิทยาศาสตร์ ที่ใช้เหตุและผลมาชวนสังเกตุ และคิดตามให้ดี ทำไมเขาทำก้อนเห็ดขายอย่างเดียว โดยมีโรงเห็ดสำหรับเปิดดอกเล็กนิดเดียว(ทำโชว์) บางที่ไม่มีเลย แต่ยุให้เราซื้อก้อนเห็ดไปเปิดดอก(บางที่รับซื้อดอกเห็ดกลับด้วย  ดูเหมือนจะดี)  กล้าตั้งคำถามมั้ย!!! "ถ้าเราซื้อก้อนเห็ดไปจะรวยเป็นล้าน   แล้วทำไมคุณ..ไม่เปิดดอกเห็ดขายเอง?" หรือมันทำไม่ได้/ไม่คุ้ม/ขาดทุน/เป็นพ่อค้าคนกลางดีกว่า/หรือขายก้อนกำไรกว่า??????

ยังมีเรื่องประหลาด ที่ได้ยินบ่อยๆในการจะเข้ามาทำอาชีพเห็ด "ทำเห็ดเหนื่อนะ มันออกดอกทุกวัน ต้องเก็บดอกตี4-5 ทุกวัน" ความจริงเป็นอย่างนี้หรือ???? ความหมายของคนทั่วไปจะเข้าใจทันทีว่าถ้าเรามีก้อนเชื้อเห็ด 5000ก้อน ก็จะออกทั้งหมดพร้อมกันทุกวัน  แต่ความหมายของคนพูดคือ "ออก1-2ดอกใน5000ก้อนทุกวัน"

ศูนย์เรียรู้บ้านเห็ดเราสอนอย่างนี้ "เชื้อเห็ดต้องเดินเต็มก้อนก่อนถึงจะออกดอก และจะออกดอกพร้อมกันทั้งหมดในคร้งแรกเท่านั้น   และ เฉพาะครั้งแรกเท่านั้นได้เห็ดคุณภาพดีที่สุด รสชาติดีสุด จากนั้นเห็ดจะมีคุณภาพค่อยๆแย่ลง และปริมาณลดลง"  มันเป็นธรรมชาติของเห็ดที่เป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะมีก้อนใหญ่ขนาดไหน ก็เป็นอย่างนี้   เรากำลังเดินผิดทางทั้งประเทศ ที่จะเอาชนะโดยการทำก้อนให้ใหญ่ขึ้น  ยังงัยก็เป็นแบบเดิม เป็นธรรมชาติของมัน และ

นี่เป็นที่มาของแนวคิดใหม่ในการทำเห็ดเงินล้านที่ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ดได้เขียนเป็นหลักสูตร "อบรมการเพาะเลี้ยงเห็ดอย่างมืออาชีพ"  แนวคิด/วิธีที่จะทำให้เห็ดออกดอกทุกวันทั้งหมดทุกก้อน(ของจริง) และได้คุณภาพดี ออกดอกไวประมาณ20-30วัน โดยใช้ก้อนเห็ดเล็ก(ครั้งแรกของประเทศไทย)   และแนวทางการจัดการทำเห็ดครั้งเดียว

ตัวอย่างแนวคิดใหม่ที่อยู่ในหลักสูตรการอบรมที่แตกต่างจากที่อื่นๆ


การทำเชื้อเห็ด  น่ากลัวมากที่เกษตรไทยยังคงทำตามสูตรเพียงอย่างเดียว  และมักทำตามกันโดยไม่สนใจว่า ทำไม..  เพราะอะไร.. แต่จะใช้และทำตาม "เขาว่า...เค้าว่า..."  ยกตัวอย่าง..การทำอาหารวุ่น ทั้งประเทศ ทุกที่ไม่ว่าในมหาลัย  ศูนย์เรียนรู้ ทุกอาจารย์ ก็ใช้สูตรเดียว คือ PDA ฝรั่งมันสอนมา และเราก็เชื่อหมดใจ  มันใช้ มันฝรั่งเป็นส่วนผสมหลัก  


ถามจริงๆเถอะต้องใช้ PDA อย่างเดียวหรือ  ถ้าเราสนใจพื้นฐานของวิชาเห็ดเบื่องต้น  ที่ว่า "เห็ดคือเชื้อรา อาหารของเชื้อราคือแป้งและนำ้ตาล" และไม่ยึดติดกับคำว่า "เค้าว่า.."   เราก็จะสามารถ"ว่าของเราเองได้.".. ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด ในหลักสูตร "อบรมการเพาะเลี้ยงเห็ดอย่างมืออาชีพ"  เราใช้ข้าวทำ ในข้าวมีแป้งและน้ำตาล  คนไทยกินข้าวไม่ใช้มันฝรั่ง เราหาข้าวได้ง่ายเพียงเข้าไปในครัวก็ได้ข้าวแล้ว  และเชื้อเดินได้ดีกว่ามันฝรั่งอีก  เราเรียกว่า RDA (เป็นครั้งแรกของประเทศ) เราเป็นวิศวกรเราคิดอย่างนี้แล้วท่านคิดแล้วหรือยัง???????

การทำโรงเห็ดอัตโนมัติ ตรงนี้ก็บอกได้เต็มปากในถานะวิศวกรว่า มีที่เดียวในประเทศไทยที่ ผู้ที่มาอบรมการเพาะเห็ด สามารถมีความรู้ และทำเครื่องมือในการให้ความชื้นเห็ดได้  เราเรียกว่า ยูเล็ม (ULEM -Ultra Low Energy  Mist) ยูเล็ม เป็นสิทธิบัตรของศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด คิดค้นโดย รศ.ดร. ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ เป็นครั้งแรกของโลก

 เราได้ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดให้กับ ผู้เข้าอบรมทุกคน จนสามารถทำเองได้ และยังสามารถทำขายได้ ไม่มีการฟ้องร้องลิขสิทธิ (ยูเล็มมีมูลค่ากว่า20ล้านบาท) 

ยูเล็มเป็นหัวใจหลักในการออกแบบโรงเห็ดอัตโนมัติ ที่จะสามารถควบคุม อากาศ ความชื้อน และอุณหภูมิ ได้ จนสามารถเพาะเห็ดได้ทุกชนิด ไม่ว่าเห็ดในเขตร้อน เช่นเห็ดหูหนู เห็ดขอนขาว ขอนดำ หรือเขตหนาวเช่น เห็ดหอม นางรมหลวง หัวลิง เห็ดโคนญิปุ่น เป็นต้น

รายละเอียดหลักสูตร"อบรมการเพาะเลี้ยงเห็ดอย่างมืออาชีพ"


วัตถุประสงค์การอบรมเพาะเลี้ยงเห็ดแบบมืออาชีพ

  1. ผู้อบรมสามารถทำอาหารวุ้น PDA/RDA(สูตรเฉพาะ"บ้านเห็ด")ใช้ในการเพาะเชื้อเห็ดได้
  2. ผู้อบรมสามารถเขี่ยเชื้อจากดอกเห็ดไปอาหารวุ้นได้  โดยไม่ต้องใช้ตู้เขี่ยเชื้อและห้องปลอดเชื้อ
  3. ผู้อบรมสามารถเตรียมเมล็ดข้าวเปลือกและข้าวฟ่าง ข้าวเปลือกก็เพาะเชื้อเห็ดได้ ไม่จำเป็นต้องข้าวฟ่างอย่างเดียว
  4. ผู้อบรมสามารถต่อเชื้อเห็ดจากอาหารวุ้นลงในเมล็ดข้าวเปลือกและหรือข้าวฟ่างได้ โดยไม่ต้องใช้ตู้เขี่ยเชื้อและห้องปลอดเชื้อ
  5. ผู้อบรมสามารถทำก้อนเชื้อเห็ดได้ โดยใช้แนวคิด/แนวทางใหม่ที่จะบังคับให้เห็ดเชื้อเดินได้เต็มก้อนอย่างเร็วที่สุดในประเทศ และออกดอกทุกวันได้(ทุกก้อน)
  6.  ผู้อบรมรู้จัก/และสามารถทำโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ,อุปกรณ์กระจายน้ำผอยยูเล็ม(ULEM)ได้ เฉลยเคล็ดลับทั้งหมด ให้ผู้อบรมและสามารถ copy ทำใช้เอง หรือทำขายได้ ลูกศิษย์หลายท่านทำขายได้เงินกว่าแสนบาทต่อเดือน
  7. ผู้อบรมจะได้รับแนวทางการตลาด ที่จะทำเห็ดเงินล้าน และสามารถทำงานร่วมกับบ้านเห็ด ทั้งยังสามารถสมัครเป็นสาขาบ้านเห็ดได้(เฉพาะผู้ผ่านการอบรมเท่านั้น และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)


ตารางอบรมเพาะเห็ดอย่างมืออาชีพ

7.00-8.00น.      รับประทานอาหารว่าง เช้า(อาหารฟรี)
8.00-8.30น.      เยี่ยมภายในศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด ชมการทำ
                         เกษตร อัตโนมัติ แนวคิดใหม่
8.30-10.30น.    การทำเห็ดให้ออกอย่างต่อเนื่อ ได้คุณภภาพ 
                        และไม่ต้องพักโรง(หัวใจหลักการอบรม) 
10.30-12.00น.  เตรียมข้าวเปลือก/ข้าวฟ่าง สำหรับเขี่ยเชื้อ และ
                         อาหารวุ้นPDA และ RDA นึ่งฆ่า
                         เชื้อโรคในหม้อนึ่งซาลาเปา/หม้อแรงดัน
12.00-12.30น. ทานอาหารร่วมกัน(อาหารฟรี)

12.30-13.30น.  ทำก้อนเชื้อเห็ดเล็กตามแบบบ้านเห็ด และนึ่ง
                         ก้อนเชื้อเห็ดในหม้อนึ่งลูกทุ่ง
13.30-16.30น. เขี่ยเชื่อจากดอกเห็ด>วุ้น / เขี่ยเชื้อจากวุ่น>ข้าว /
                        เขี่ยเชื้อจากข้าว>ข้าว และ เขี่ยเชื้อจาก
                        ข้าว>ก้อน โดยไม่ต้องใช้ตู้เขี่ยเชื้อ/ห้องปลอดเชื้อ
16.30-17.30น. อบรมการใช้ยูเล็ม และทำยูเล็มด้วยตัวเอง
17.30-18.00น. ทบทวนและให้แนวทางการทำเห็ดร่วมกับศูนย์
                        เรียนรู้บ้านเห็ด /รับประกาศ/
                        ถ่ายภาพร่วมกัน/เปิดรับสมัครสาขาบ้านเห็ด

อบรมแต่ละรุ่นได้เพียง 30คนเท่านั้น ไม่รับจอง เปิดรับสมัครอบรมที่ www.banhed.com และ LINE ID 0814419642 เท่านั้น